Reklamacije

Reklamacije na račune :
Iznosi svih komunalnih naknada su podložni reklamaciji. Reklamacije se primaju u roku od 8 dana od dana prijema uplatnice.
Reklamacije mogu da se upute direktno davaocu usluga ili JKP "Zrenjaninska objedinjena naplata", koji reklamacije prosleđuje davavaocu usluge. Korisnicima preporučujemo reklamaciju preko naših šalterskih službi jer ukoliko korisnik reklamaciju uloži direktno davaocu usluge tada JKP " Zrenjaninska objedinjena naplata " nema podatak o reklamaciji i ne može da prati da li je po reklamaciji reagovano i da li treba uložiti urgenciju.

Reklamacija na :
-naknadu za vodu,
-naknadu za kanalizaciju,
-naknadu za VPO (Naknada za korišćenje vodoprivrednih objekata),
-fiksni deo za vodovodni priključak
predaje se u JKP "Zrenjaninska objedinjena naplata" ili direktno ЈKP "Vоdоvоd i kаnаlizаciја".

Reklamacija na :
-naknadu za odnošenje smеćа,
-naknadu za čišćenje ulaza
predaje se direktno u JKP "Zrenjaninska objedinjena naplata" ili direktno u ЈKP "Čistoća i zelenilo".

Copyright © 2016 Zrenjaninska objedinjena naplata by Orcik 

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.