Obrasci

OBRAZAC 1 - ZAHTEV ZA PROMENU PODATAKA NA OBJEDINJENOM RAČUNU Preuzmi .PDF

OBRAZAC 2 - MOLBA ZA IZDAVANJE LISTINGA DUGOVANJA Preuzmi .PDF

OBRAZAC 3 - MOLBA ZA IZDAVANJE KOPIJE DOKUMENTA Preuzmi .PDF

OBRAZAC 4 - MOLBA ZA IZDAVANJE KOPIJE SPISKA ČLANOVA DOMAĆINSTVA SA RASPODELOM ZAJEDNIČKE VODE Preuzmi .PDF

OBRAZAC 5 - MOLBA ZA PROMENU DOSTAVNE ADRESE Preuzmi .PDF

OBRAZAC 6 - REKLAMACIJA NA OBRAČUN ZA UTROŠENU VODU Preuzmi .PDF

OBRAZAC 7 - REKLAMACIJA NA  USLUGU ODNOŠENJA SMEĆA Preuzmi .PDF

Copyright © 2016 Zrenjaninska objedinjena naplata by Orcik 

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.