Nadležnost

JKP "Zrenjaninska objedinjena naplata" nije nadležano za kvalitet i obim komunalnih usluga i proizvoda, kao ni za visinu naknade koja se plaća.
JKP "Zrenjaninska objedinjena naplata" samo obavlja naplatu naknade za korišćenje komunalnih usluga i proizvoda kroz Sistem objedinjene naplate za područje grada Zrenjanina i naseljenih mesta.
Za kvalitet i obim komunalnih usluga i proizvoda u Zrenjaninu nadležni su davaoci usluga ili proizvoda, a za visinu naknade nadležni su organi javne uprave ili preduzeća koja pružaju ugovorene usluge.

nadleznost 

Copyright © 2016 Zrenjaninska objedinjena naplata by Orcik 

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.