Delatnost

JKP ''Zrenjaninska objedinjena naplata'' Zrenjanin u skladu sa Zakonom može obavljati sve delatnosti za koje ispunjava propisane uslove.

Pretežna delatnost JKP ''Zrenjaninska objedinjena naplata'' Zrenjanin je:
- 63.11 – Obrada podataka, hosting i sl.

Osim pretežne delatnosti JKP ''Zrenjaninska objedinjena naplata'' Zrenjanin će obavljati i sledeće delatnosti:

- 62.02 – konsultantske delatnosti u oblasti informacionih tehnologija;
- 82.99 – ostale uslužne aktivnosti.

U okviru pretežne delatnosti JKP ''Zrenjaninska objedinjena naplata'' Zrenjanin obavlja sledeće poslove:
- izrada, uvođenje i vođenje projekata kompleksnih informacionih sistema;
- objedinjena obrada podataka i naplata komunalnih usluga;
- stvaranja tehničkih uslova za pružanje servisa (usluga) trećim licima,
- pružanja servisa (usluga) trećim licima;
- distribucija servisa (usluga) trećim licima;
- poslove vezane za naplatu servisa (usluga),
- poslove vezane za naplatu komunalnih usluga (naknada za isporučenu vodu, naknada za otpadnu vodu; naknada fiksnog dela za vodovodni priključak, naknada za korišćenje vodoprivrednih objekata; naknada za iznošenje kućnog    smeća, naknada za zaštitu životne sredine, naknada za daljinsko grejanje);
- poslove vezane za naplatu drugih usluga;
- centralnog skladištenje podataka,
- obuke i konsalting iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija;
- projektovanja, kreiranja, održavanja i administracija baza podataka;
- pružanja usluga u oblasti obrade podataka;
- računovodstvene i knjigovodstvene poslove;
- druge informacione poslove.

Copyright © 2016 Zrenjaninska objedinjena naplata by Orcik 

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.